Φιλοξενεία του event της εταιρίας Λακωνικοί Κήποι Α.Ε.

H Biofresh SA φιλοξένησε στις ανανεωμένες εγκαταστάσεις της στην Σπάρτη την εκδήλωση της εταιρίας Λακωνικοί Κήποι Α.Ε., η οποία είχε σκοπό την παρουσίαση των νέων επενδυτικών της σχεδίων. Η παρουσίαση έλαβε χώρα στις 12/7/2014.